Skip to main content

Non-scientific name:

sayal

2 Medicinal plant reference(s) include this non-scientific name:

Medicinal plant references: Scientific names as used in medicinal reference: MPNS matched scientific names: Accepted name: Trade forms: Plant parts:
SEPASAL database (Kew, 1999) Acacia tortilis (Forssk.)Hayne Acacia tortilis (Forssk.) Hayne Vachellia tortilis (Forssk.) Galasso & Banfi
Med. Plants in Jordan (Oran, 1998) Acacia raddiana Savi Acacia raddiana Savi Vachellia tortilis subsp. raddiana (Savi) Kyal. & Boatwr. bark, seeds

68 Non-scientific name(s) associated with "sayal":

Non-scientific names: Class of name: Medicinal plant references:
afadar Other SEPASAL database (Kew, 1999)
afaggag Other SEPASAL database (Kew, 1999)
chebitet Other SEPASAL database (Kew, 1999)
d'addaca Other SEPASAL database (Kew, 1999)
dadach Other SEPASAL database (Kew, 1999)
dadacha Other SEPASAL database (Kew, 1999)
dadech Other SEPASAL database (Kew, 1999)
dadwota Other SEPASAL database (Kew, 1999)
dahar Other SEPASAL database (Kew, 1999)
dahar qubdo Other SEPASAL database (Kew, 1999)
djelck Other SEPASAL database (Kew, 1999)
djilouki Other SEPASAL database (Kew, 1999)
eluwo Other SEPASAL database (Kew, 1999)
entepesi Other SEPASAL database (Kew, 1999)
esoi Other SEPASAL database (Kew, 1999)
etiir Other SEPASAL database (Kew, 1999)
etir Other SEPASAL database (Kew, 1999)
ewoi Other SEPASAL database (Kew, 1999)
gahar khabdo Other SEPASAL database (Kew, 1999)
gorete Other SEPASAL database (Kew, 1999)
guanaki Other SEPASAL database (Kew, 1999)
gudis Other SEPASAL database (Kew, 1999)
haras Other Med. Plants in Jordan (Oran, 1998)
ikunyi Other SEPASAL database (Kew, 1999)
itepes Other SEPASAL database (Kew, 1999)
kilaa Other SEPASAL database (Kew, 1999)
kura Other SEPASAL database (Kew, 1999)
ltepes Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mgunga Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mosu Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mosunyana Other SEPASAL database (Kew, 1999)
muaa Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mugaa Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mulaa Other SEPASAL database (Kew, 1999)
munga Other SEPASAL database (Kew, 1999)
ol-gorete Other SEPASAL database (Kew, 1999)
oldepesi Other SEPASAL database (Kew, 1999)
olerai Other SEPASAL database (Kew, 1999)
oltepesi Other SEPASAL database (Kew, 1999)
oltepessi Other SEPASAL database (Kew, 1999)
quadi Other SEPASAL database (Kew, 1999)
qurah Other SEPASAL database (Kew, 1999)
saganeib Other SEPASAL database (Kew, 1999)
sagaram Other SEPASAL database (Kew, 1999)
sagararam Other SEPASAL database (Kew, 1999)
sambreeldoring Other SEPASAL database (Kew, 1999)
samr Other SEPASAL database (Kew, 1999)
sant Other Med. Plants in Jordan (Oran, 1998)
sanzavi Other SEPASAL database (Kew, 1999)
seech-geebe Other SEPASAL database (Kew, 1999)
ses Other SEPASAL database (Kew, 1999)
sesai Other SEPASAL database (Kew, 1999)
sesoy Other SEPASAL database (Kew, 1999)
sesya Other SEPASAL database (Kew, 1999)
sesyai Other SEPASAL database (Kew, 1999)
shittah Other Med. Plants in Jordan (Oran, 1998)
sies-geebe Other SEPASAL database (Kew, 1999)
siesiet Other SEPASAL database (Kew, 1999)
tahl Other Med. Plants in Jordan (Oran, 1998)
tili Other SEPASAL database (Kew, 1999)
ulaa Other SEPASAL database (Kew, 1999)
ullaf Other SEPASAL database (Kew, 1999)
umbrella thorn Other SEPASAL database (Kew, 1999)
حارس Other Med. Plants in Jordan (Oran, 1998)
سنط Other Med. Plants in Jordan (Oran, 1998)
سيال Other Med. Plants in Jordan (Oran, 1998)
شتا Other Med. Plants in Jordan (Oran, 1998)
طحل Other Med. Plants in Jordan (Oran, 1998)