Skip to main content

Non-scientific name:

mubayamhondoro

1 Medicinal source(s) include this non-scientific name:

Medicinal sources: Scientific names as used in medicinal source: MPNS matched scientific names: Accepted name: Trade forms: Plant parts:
SEPASAL database (Kew, 1999) Acacia karroo Hayne Acacia karroo Hayne Vachellia karroo (Hayne) Banfi & Galasso
SEPASAL database (Kew, 1999) Acacia sieberiana var. woodii (Burtt Davy)Keay & Brenan Acacia sieberiana var. woodii (Burtt Davy) Keay & Brenan Vachellia sieberiana var. woodii (Burtt Davy) Kyal. & Boatwr.

124 Non-scientific name(s) associated with "mubayamhondoro":

Non-scientific names: Class of name: Medicinal sources:
//khub Other SEPASAL database (Kew, 1999)
achara Other SEPASAL database (Kew, 1999)
butema Other SEPASAL database (Kew, 1999)
cape acacia Other SEPASAL database (Kew, 1999)
cape gum Other SEPASAL database (Kew, 1999)
cape thorn-tree Other SEPASAL database (Kew, 1999)
cassie piquants blancs Other SEPASAL database (Kew, 1999)
cherin Other SEPASAL database (Kew, 1999)
chiak Other SEPASAL database (Kew, 1999)
cockspur thorn Other SEPASAL database (Kew, 1999)
conga Other SEPASAL database (Kew, 1999)
deo-babool Other SEPASAL database (Kew, 1999)
doorn boom Other SEPASAL database (Kew, 1999)
epya Other SEPASAL database (Kew, 1999)
eyesura Other SEPASAL database (Kew, 1999)
flat-topped thorn Other SEPASAL database (Kew, 1999)
gaba Other SEPASAL database (Kew, 1999)
ghushongiva Other SEPASAL database (Kew, 1999)
gunga Other SEPASAL database (Kew, 1999)
hlofungu Other SEPASAL database (Kew, 1999)
impangala Other SEPASAL database (Kew, 1999)
intlaka Other SEPASAL database (Kew, 1999)
isinga Other SEPASAL database (Kew, 1999)
kalagali Other SEPASAL database (Kew, 1999)
kalimela Other SEPASAL database (Kew, 1999)
kaludai Other SEPASAL database (Kew, 1999)
karroo thorn Other SEPASAL database (Kew, 1999)
karroodoring Other SEPASAL database (Kew, 1999)
kikar Other SEPASAL database (Kew, 1999)
leldet Other SEPASAL database (Kew, 1999)
leoka Other SEPASAL database (Kew, 1999)
medley wood's acacia Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mgunga kuu Other SEPASAL database (Kew, 1999)
micaia Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mimosa thorn Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mimosadoring Other SEPASAL database (Kew, 1999)
minga Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mokhaba Other SEPASAL database (Kew, 1999)
moko Other SEPASAL database (Kew, 1999)
monalana Other SEPASAL database (Kew, 1999)
monee Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mooka Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mookana Other SEPASAL database (Kew, 1999)
more-o-mosetlha Other SEPASAL database (Kew, 1999)
moremosetlha Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mormati Other SEPASAL database (Kew, 1999)
morumasitlha Other SEPASAL database (Kew, 1999)
morumosetlha Other SEPASAL database (Kew, 1999)
moshaoka Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mosibitlha Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mpuka Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mtu batuba Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mubovwa Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mughombe Other SEPASAL database (Kew, 1999)
muhengeva Other SEPASAL database (Kew, 1999)
muhunga Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mukate Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mumpangala Other SEPASAL database (Kew, 1999)
munenje Other SEPASAL database (Kew, 1999)
munga Other SEPASAL database (Kew, 1999)
munga kuu Other SEPASAL database (Kew, 1999)
munganunshi Other SEPASAL database (Kew, 1999)
musawunga Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mussadzi Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mutandafiwa Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mutubatuba Other SEPASAL database (Kew, 1999)
muunga Other SEPASAL database (Kew, 1999)
muwawa Other SEPASAL database (Kew, 1999)
muzenze Other SEPASAL database (Kew, 1999)
muzunga Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mwera Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mwiba Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mzizi Other SEPASAL database (Kew, 1999)
n'roca Other SEPASAL database (Kew, 1999)
n'tshizime Other SEPASAL database (Kew, 1999)
nashornakazie Other SEPASAL database (Kew, 1999)
natal camel-thorn Other SEPASAL database (Kew, 1999)
nkowankowa Other SEPASAL database (Kew, 1999)
ol-asiti Other SEPASAL database (Kew, 1999)
ol-debesi Other SEPASAL database (Kew, 1999)
omeyele Other SEPASAL database (Kew, 1999)
omuhengehenge Other SEPASAL database (Kew, 1999)
omunyere Other SEPASAL database (Kew, 1999)
omutyuula Other SEPASAL database (Kew, 1999)
omuyele Other SEPASAL database (Kew, 1999)
omuyere Other SEPASAL database (Kew, 1999)
orupunguya Other SEPASAL database (Kew, 1999)
orusu Other SEPASAL database (Kew, 1999)
pahari kikar Other SEPASAL database (Kew, 1999)
paper-bark acacia Other SEPASAL database (Kew, 1999)
paperbach acacia Other SEPASAL database (Kew, 1999)
paperbark acacia Other SEPASAL database (Kew, 1999)
paperbark thorn Other SEPASAL database (Kew, 1999)
papierbasdoring Other SEPASAL database (Kew, 1999)
platkroon soetdoring Other SEPASAL database (Kew, 1999)
preta Other SEPASAL database (Kew, 1999)
roca Other SEPASAL database (Kew, 1999)
s?ssdorn Other SEPASAL database (Kew, 1999)
seep Other SEPASAL database (Kew, 1999)
singa Other SEPASAL database (Kew, 1999)
soetdoring Other SEPASAL database (Kew, 1999)
sweet thorn Other SEPASAL database (Kew, 1999)
sweet-thorn Other SEPASAL database (Kew, 1999)
udai vel Other SEPASAL database (Kew, 1999)
umbrella thorn Other SEPASAL database (Kew, 1999)
umkhamba Other SEPASAL database (Kew, 1999)
umlaladwayi Other SEPASAL database (Kew, 1999)
umnga Other SEPASAL database (Kew, 1999)
umngampunzi Other SEPASAL database (Kew, 1999)
umnganduzi Other SEPASAL database (Kew, 1999)
umpumbu Other SEPASAL database (Kew, 1999)
umsasane Other SEPASAL database (Kew, 1999)
umunga Other SEPASAL database (Kew, 1999)
verveldoring Other SEPASAL database (Kew, 1999)
weissdorn Other SEPASAL database (Kew, 1999)
white thorn Other SEPASAL database (Kew, 1999)
witdoring Other SEPASAL database (Kew, 1999)
|ongkauru Other SEPASAL database (Kew, 1999)
||gam||khuus Other SEPASAL database (Kew, 1999)
||gana Other SEPASAL database (Kew, 1999)
||hu.s Other SEPASAL database (Kew, 1999)
||khuub Other SEPASAL database (Kew, 1999)
||khuus Other SEPASAL database (Kew, 1999)
||kuu.s Other SEPASAL database (Kew, 1999)