Skip to main content

Non-scientific name:

miwa

1 Accepted name(s) for "miwa":

1 Medicinal source(s) include this non-scientific name:

Medicinal sources: Scientific names as used in medicinal source: MPNS matched scientific names: Accepted name: Trade forms: Plant parts:
SEPASAL database (Kew, 1999) Acacia nilotica subsp. kraussiana (Benth.)Brenan Acacia nilotica subsp. kraussiana (Benth.) Brenan Vachellia nilotica subsp. kraussiana (Benth.) Kyal. & Boatwr.

33 Non-scientific name(s) associated with "miwa":

Non-scientific names: Class of name: Medicinal sources:
changaviha Other SEPASAL database (Kew, 1999)
changuta Other SEPASAL database (Kew, 1999)
isanqawe Other SEPASAL database (Kew, 1999)
isithwethwe Other SEPASAL database (Kew, 1999)
lekkerruikpeul Other SEPASAL database (Kew, 1999)
m'sio Other SEPASAL database (Kew, 1999)
moga Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mogohlo Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mokga Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mokhe Other SEPASAL database (Kew, 1999)
moku Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mooka Other SEPASAL database (Kew, 1999)
motlhabakgosi Other SEPASAL database (Kew, 1999)
motsha Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mukoka Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mungnombie Other SEPASAL database (Kew, 1999)
nkoka Other SEPASAL database (Kew, 1999)
nombe Other SEPASAL database (Kew, 1999)
nxangwa Other SEPASAL database (Kew, 1999)
omityuula Other SEPASAL database (Kew, 1999)
omutyuula Other SEPASAL database (Kew, 1999)
orusu Other SEPASAL database (Kew, 1999)
red heart Other SEPASAL database (Kew, 1999)
ruikpeul Other SEPASAL database (Kew, 1999)
scented thorn Other SEPASAL database (Kew, 1999)
scented-pod acacia Other SEPASAL database (Kew, 1999)
schwarzhhuelsenakazie Other SEPASAL database (Kew, 1999)
swartsaaddoring Other SEPASAL database (Kew, 1999)
swartsaadpeul Other SEPASAL database (Kew, 1999)
thalaa Other SEPASAL database (Kew, 1999)
umncawe Other SEPASAL database (Kew, 1999)
umnqawe Other SEPASAL database (Kew, 1999)
umtshanga Other SEPASAL database (Kew, 1999)