Skip to main content

Non-scientific name:

kameldorn

1 Accepted name(s) for "kameldorn":

1 Medicinal source(s) include this non-scientific name:

Medicinal sources: Scientific names as used in medicinal source: MPNS matched scientific names: Accepted name: Trade forms: Plant parts:
SEPASAL database (Kew, 1999) Acacia erioloba E.Mey. Acacia erioloba E.Mey. Vachellia erioloba (E.Mey.) P.J.H.Hurter

84 Non-scientific name(s) associated with "kameldorn":

Non-scientific names: Class of name: Medicinal sources:
!'aì Other SEPASAL database (Kew, 1999)
!ai Other SEPASAL database (Kew, 1999)
!anab Other SEPASAL database (Kew, 1999)
!eyie Other SEPASAL database (Kew, 1999)
!gub Other SEPASAL database (Kew, 1999)
!gu|gai Other SEPASAL database (Kew, 1999)
//ah Other SEPASAL database (Kew, 1999)
//ganab Other SEPASAL database (Kew, 1999)
//kara Other SEPASAL database (Kew, 1999)
/ana Other SEPASAL database (Kew, 1999)
amutok Other SEPASAL database (Kew, 1999)
ano Other SEPASAL database (Kew, 1999)
bushman cwanap Other SEPASAL database (Kew, 1999)
camel thorn Other SEPASAL database (Kew, 1999)
camelthorn Other SEPASAL database (Kew, 1999)
doringboom Other SEPASAL database (Kew, 1999)
eno Other SEPASAL database (Kew, 1999)
ghuntu Other SEPASAL database (Kew, 1999)
ghuthu Other SEPASAL database (Kew, 1999)
giraffe thorn Other SEPASAL database (Kew, 1999)
go Other SEPASAL database (Kew, 1999)
grootdoring Other SEPASAL database (Kew, 1999)
gruntu Other SEPASAL database (Kew, 1999)
heirab Other SEPASAL database (Kew, 1999)
isinga Other SEPASAL database (Kew, 1999)
kameel Other SEPASAL database (Kew, 1999)
kameelboom Other SEPASAL database (Kew, 1999)
kameelboom-doring Other SEPASAL database (Kew, 1999)
kameeldoring Other SEPASAL database (Kew, 1999)
kameeldoringboom Other SEPASAL database (Kew, 1999)
kameldornbaum Other SEPASAL database (Kew, 1999)
kemeldornbaum Other SEPASAL database (Kew, 1999)
khus Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mahota Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mahoto Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mbukushu mosu Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mimosa Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mogotho Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mogotlho Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mogotlo Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mogoto Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mogôtlho Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mogôtlhô Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mohoto Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mokala Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mopatsaka Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mpatsaka Other SEPASAL database (Kew, 1999)
muhoto Other SEPASAL database (Kew, 1999)
munto ghutu Other SEPASAL database (Kew, 1999)
muntu Other SEPASAL database (Kew, 1999)
muntú Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mupombe Other SEPASAL database (Kew, 1999)
musu Other SEPASAL database (Kew, 1999)
muthu Other SEPASAL database (Kew, 1999)
muwonde Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mwohlo Other SEPASAL database (Kew, 1999)
mùsú Other SEPASAL database (Kew, 1999)
n||'hârà Other SEPASAL database (Kew, 1999)
olifantsdoring Other SEPASAL database (Kew, 1999)
omuande Other SEPASAL database (Kew, 1999)
omuhiviriko Other SEPASAL database (Kew, 1999)
omuhonde Other SEPASAL database (Kew, 1999)
omumbonde Other SEPASAL database (Kew, 1999)
omunbonde Other SEPASAL database (Kew, 1999)
omuonde Other SEPASAL database (Kew, 1999)
omuthiya Other SEPASAL database (Kew, 1999)
omwoonde Other SEPASAL database (Kew, 1999)
orukarakaka Other SEPASAL database (Kew, 1999)
otumbuende Other SEPASAL database (Kew, 1999)
thorn tree Other SEPASAL database (Kew, 1999)
transvaal camelthorn Other SEPASAL database (Kew, 1999)
umfola Other SEPASAL database (Kew, 1999)
umhohlo Other SEPASAL database (Kew, 1999)
umwhohlo Other SEPASAL database (Kew, 1999)
untu Other SEPASAL database (Kew, 1999)
vaalkameel Other SEPASAL database (Kew, 1999)
vaalkameeldoring Other SEPASAL database (Kew, 1999)
|'ana Other SEPASAL database (Kew, 1999)
|'ànà Other SEPASAL database (Kew, 1999)
||ganab Other SEPASAL database (Kew, 1999)
||ganadi Other SEPASAL database (Kew, 1999)
||ganas Other SEPASAL database (Kew, 1999)
||áalà Other SEPASAL database (Kew, 1999)
àgae Other SEPASAL database (Kew, 1999)