Skip to main content

Non-scientific name:

kaṇṭakī karañja

1 Accepted name(s) for "kaṇṭakī karañja":

Accepted name
Guilandina bonduc L.

1 Medicinal source(s) include this non-scientific name:

Medicinal sources: Scientific names as used in medicinal source: MPNS matched scientific names: Accepted name: Trade forms: Plant parts:
Ayurvedic Pharm. of India (1999-2011) Caesalpinia bonduc (Linn.) Roxb. Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. Guilandina bonduc L. dried seed seed

25 Non-scientific name(s) associated with "kaṇṭakī karañja":