Skip to main content

Pharmaceutical name:

folium polygoni tinctorii

1 Accepted name(s) for "folium polygoni tinctorii":

1 Medicinal source(s) include this non-scientific name:

Medicinal sources: Scientific names as used in medicinal source: MPNS matched scientific names: Accepted name: Trade forms: Plant parts:
Pharmacopoeia of China (2005) Polygonum tinctorium Ait. Polygonum tinctorium Aiton Persicaria tinctoria (Aiton) Spach dried leaf leaf

2 Non-scientific name(s) associated with "folium polygoni tinctorii":

Non-scientific names: Class of name: Medicinal sources:
indigoplant leaf Other Pharmacopoeia of China (2005)
liaodaqingye Other Pharmacopoeia of China (2005)